Titulní fotografie

O firmě

ATEX Vysavače: kompletní průvodce

Jak vybrat ten správný průmyslový vysavač podle směrnic ATEX? 

1289790605_pagine_1905837452_pagine_atex_logo_aspiratore

Dnešní široká škála regulací, ať už národních nebo evropské unie, nijak neulehčuje práci bezpečnostních manažerů. 

Cílem tohoto průvodce je posvítit světlo na směrnice ATEX s ohledem na průmyslové vysavače.

Podívejte se na názorné video

Naši nabídku vysavačů do výbušného prostředí naleznete zde

 

Budeme analyzovat:

 • Co je ATEX a kde se uplatňuje
 • Rizikové oblasti a četnost výskytu rizik
 • ATEX vysavač: jaké vlastnosti by měl mít
 • Vysavače DELFIN ATEX 

 Co je ATEX a kde se uplatňuje

ATEX je zkratka složená z francouzských slov ATmosphères EXplosibles a kódové označení zahrnující 2 směrnice Evropské Unie týkající se bezpečnosti. První, směrnice 94/9 / EC, reguluje používání vybavení a strojů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Je hlavně určena výrobcům a zaměřuje se na bezpečnostní funkce, které by mělo vybavení mít pro práci v oblastech s různým stupněm nebezpečí. Druhá, směrnice 99/92 / EC, se zabývá ochranou zdraví a bezpečí pracovníků pracujících v potencionálně výbušném prostředí. Je tedy určena společnostem, které v rizikových oblastech podnikají.

Kde se směrnice ATEX využívají?

Direktiva, která vešla v platnost v roce 1996 a stala v roce 2003 povinnou pro všechny státy EU, vyžaduje certifikát ATEX pro všechny stroje prodávané v EU, nezávisle na místě výroby a místních regulacích. V Itálii vešli tyto regulace v platnost vyhláškou 23/03/1998 n. 126.

Kde mohou ATEX rizikové zóny vznikout?

Přesto, že se nebezpečí výbuchu přisuzuje petrochemickému průmyslu, rafinériím a farmaceutickému průmyslu, toto nebezpečí se týká mnoha jiných sektorů a společností.

Ve skutečnosti, za určitých podmínek i látky jako mouka, lehké kovy, dřevo, kůže, uhlíkové vlákno, semena, cukr, papír, karton, odpadní paliva a organické směsi mohou způsobit výbuchy.

V posledním desetiletí se vyskytlo několik tragédií způsobených výbuchy v národních a mezinárodních společnostech. Vzpomeňte si na výbuch obilných sil v roce 2007 v Molino Cordero di Fossano (Piemont, Itálie), při kterém zemřelo 5 lidí nebo na tragédii z roku 2008, kdy v cukrovaru společnosti Imperial Sugar v Georgii (USA), kde počet obětí dosáhl 14 a počet zraněných 42.

V obou případech byly výbuchy způsobeny špatnou manipulací s materiály a špatným čištěním, které nakonec dalo možnost vzniku výbušného prostředí a následného výbuchu.

Rizikové oblasti a četnost výskytu rizik

Nebezpečí je definováno a vypočítáno jako poměr mezi celkovým počtem pracovních hodin a počtem hodin, ve kterých je pravděpodobná přítomnost výbušného prostředí, proto hovoříme o pravděpodobnostech. Z toho důvodu jsou zóny nebezpečí rozděleny následovně:

Zóny výbušnosti pro prachy:

 • Zóna 20: prostředí, ve kterém je časté nebo trvalé riziko vzniku výbušného prostředí kvůli rozvířenému prachu (násypky, sila, …
 • Zóna 21: prostředí, ve kterém existuje zvýšené riziko vzniku výbuchu v důsledku rozvířeného prachu, které ale nemusí být trvalé
 • Zóna 22: prostředí, ve kterém existuje pouze malé riziko vzniku výbuchu v důsledku rozvířeného prachu

Zóny výbušnosti pro plyny a páry:                                                                              

 • Zóna 0: prostředí, ve kterém lze očekávat častý výskyt výbušné atmosféry, riziko výbuchu může v tomto prostředí existovat také trvale
 • Zóna 1: prostředí, ve kterém existuje zvýšené riziko vzniku výbušného prostředí (nemusí zde být přítomno trvale)
 • Zóna 2: prostředí, ve které existuje malé riziko vzniku výbušné atmosféry, za běžných podmínek nelze očekávat vznik výbušného prostředí, to ovšem může vzniknout například při úniku hořlavé látky

ATEX vysavač: jaké vlastnosti by měl mít

Jaké jsou tedy rysy, které by měli ATEX vysavače mít, aby byly pokládány za bezpečné pro využití v rizikových zónách.

ATEX vysavač musí být sestrojen tak, aby zabránil vzniku zdrojů vznícení. Vysavač musí proto zabránit vzniku statické elektřiny (pomocí uzemnění, antistatických filtrů a příslušenství), přehřívání motorů (používání určitých certifikovaných motorů) a jiných zařízení.

Všechny průmyslové vysavače ATEX ze široké škály vysavačů společnosti Delfin splňují a přesahují bezpečnostní požadavky těchto směrnic tím, že jsou vždy vybaveny motory s certifikátem ATEX (vyžadující normy určené pro vybavení zóny 21).

ATEX vysavače a ATEX centralizované vysávací systémy značky Delfín

Společnost Delfín vyrábí ATEX vysavačecentralzované vysávací systémy již více než 25 let pomocí řízeného výrobního procesu, tak aby mohla poskytnout ty nejbezpečnější vysavače na trhu.

S více než 20-ti certifikovanými modely (pokud nezapočítáme 4 vzduchem poháněné ATEX průmyslové vysavače řady AIREX) vám Delfín poskytne to správné řešení nejen s ohledem na bezpečnost, ale i na výkon.

Všechny ATEX vysavače značky Delfin mají tyto vlastnosti:

 • Antistatické filtry M třídy (s efektivitou 1 mikron)
 • Antistatické filtry M třídy plus filtrační patrony třídy H 14 (HEPA nebo absolutní)-standart pro ATEX vysavače do zóny 21
 • Celková konstrukce z nerezové oceli AISI 304 nebo 316 (standart pro řadu AIREX
 • ATEX certifikované, elektrické komponenty
 • Bezpečnostní uzávěr pro bezpečné čištění filtrů, bez rozptýlení prachu od okolí
 • Integrovaný systém čištění filtrů, automatický nebo manuální v závislosti na modelu

Kromě mobilních ATEX vysavačům, Delfin často poskytuje také ATEX centralizované vysávací systémy pro potravinářský průmysl (mlýny, pekárny, atd.), chemický a farmaceutický průmysl (centralizované vysávací systémy jsou implementovány v průmyslu po celém světě)

Podívejte se případovou studii implementace centrálního vysávacího systému

Pokud potřebujete ATEX vysavač pro úklid laboratoře nebo výrobních linek spíše než navrhování centralizovaného vysávacího systému pro celý závod, kontaktujte nás kliknutím na červené tlačítko.

Naši technici vám pomohou vybrat ten správný ATEX vysavač pro váš podnik.