Titulní fotografie

Produkty - Aplikace

VÝROBA ELEKTŘINY

 

Nejbezpečnější vysavače pro zajištění  bezpečnosti výroby

 

 Na výrobu energie (ať už jaderné nebo termoelektrické) je zapotřebí velmi bezpečných a vysoce efektivních zařízení. To je důvod, proč  jsou vysavače Delfin tak často používané renomovanými firmamy v tomto odvětví. Třífázové modely slouží i k vysávání a ukládání radioaktivního prachu v jaderných elektrárnách,  zatím co menší jednofázové modely se používají pro čištění kontaminovaných oblastí. Vysavače mohou zaručit maximální bezpečnost díky absolutní účinností filtrace a  systémům pro ukládání nebezpečných či jedovatýc odpadů určených k likvidaci.


 V uhelných elektrárnách se uhelný prach míchá se vzduchem před spalováním. Proto se obvykle více či méně usazuje v každém rohu. Zde se používají  mobilní průmyslové vysavače  vysokou filtrační schopností. Kdežto tři fázové, vysoce výkonné jednotky, jsou používané  při nepřetržitém provoz pro sání větších objemů sypkého materiálu. U zařízení je často požadována odolnost proti výbuchu, certifikace ATEX, vzhledem k výbušné povaze uhelného prachu. Pro nepřetržitý provoz se také používají vysavače PN s automatickým pneumatickým čištěním filtrů za provozu.