Titulní fotografie

Produkty - Aplikace

ŽELEZÁRNY A SLÉVÁRNY

 

 Kde práce těžkne pod rukama, vysavače DELFIN udělají maximum. 

 

  Problematika odpadu při zpracování oceli a ve slévárnách

 

Při slévárenském procesu vzniká každý den velké množství odpadu v podobě prachu či pevných částí, které mohou mít neblahý vliv na výrobní proces nebo zvyšování nákladů na údržbu. 

Odstranění prachu ze zařízení je nutností, ovšem prioritou  zůstává minimální zdržení pracovních strojů, a také péče o zdraví pracovníků.  

Ideální řešení představují vysavače řady DG HD - průmyslové vysavače Delfin na velké znečištění s možností nepřetržitého provozu  

Rychlé odstranění velkého množství těžkého prachu, které brání produkci v různých fázích výrobního cyklu je  činností nezbytnou pro udržení produktivyty výroby. Jedná se například o vysoké pece, skladovací prostory, dopravní pásy, stroje na lití, lisování, válcování pískování, atd .. 

Vysávání  těchto zbytků musí být rychlé a kontinuální s cílem minimalizovat zbytky. Delfin průmyslové vysavače pro slévárny a ocelárny mají vysoký výkon (až 25 kW) a kvalitní filtraci, což umožňuje rychlé a kontinuální  odstranění velkého množství prachu, špon a zbytků písku a to i při zvýšené teplotě. Schopnost vysávat kontnuálně je zaručena automatickým pneumatickým čištěním filtru nza provozu. Tyto vysavače jsou značeeny PN a mohou pracovat  v automatickém režimu bez zásahů obsluhy. 

Pokud je objem nasávaného materiálu velký  je možné zvýšit kapacitu pomocí předřazených separátorů s objemem až 600 litrů. 

Využití vysavačů při procesech tavení a zpracování oceli je zvláště široké. Pokud je třeba vysávat prach v těžko přístupných místech, může být výhodné instalování centralizovaného vakuového systému, který je vhodný i pro práci současně na několika místech. Při tom se může používat centrální separátor nebo i lokální separátory na pracovištích.